ملاقات عمومی مدیران مجموعه شهردار ساری با شهروندان غیر حضوری برگزار می شود

با توجه به شرایط خاص و در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، این هفته سه شنبه 26 فروردین 99 ملاقات عمومی مدیران مجموعه شهردار ساری با شهروندان غیر حضوری برگزار می شود.