پیشنهاد انبوه‌سازان برای مبارزه علیه فساد

پورحاجت اضافه کرد: ‌ برای شفافیت فعالیت مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضروری است اشخاص طبق ماده ۱ تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص سیاست‌ها و خط‌مشی سازمان‌دهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۵ در سه بخش اقتصاد کشور (دولتی و نهادهای حاکمیتی، تعاونی و خصوصی) تعریف و مطابق ماده ۲ همین تصویب‌نامه نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام کنند. وی با تاکید بر این‌که اجرای مواد یک تا ۴ و ۲۸ و ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد یک تا ۷ تصویب‌نامه هیئت وزیران مطالبات سرنوشت‌ساز قانونی تمامی حرفه‌مندان نظام مهندسی کشور است، ابراز کرد: ‌ در همین راستا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مانع اجرای مواد فوق‌الذکر شده‌اند یا می‌شوند باعث آلوده کردن فضای کسب‌وکار میلیون‌ها شاغل صنعت ساختمان هستند و این گریز از عدم تدوین آیین‌نامه قانون نظام ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات