بخشی از تقاطع چهار سطحی آزادگان بهمن ماه آماده بهره برداری خواهد شد

بخشی از تقاطع چهار سطحی آزادگان بهمن ماه آماده بهره برداری خواهد شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات