فعالیت محدود ۲۷ خط ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در دوشیفت/ روزهای ...

فعالیت محدود ۲۷ خط ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در دوشیفت/ روزهای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات