طنین امید از دریاها به گوش رسید/ اجرای همزمان ایین ادای احترام به کادر درمان در بنادر کشور

طنین امید از دریاها به گوش رسید/ اجرای همزمان ایین ادای احترام به کادر درمان در بنادر کشور

همچنین سیاوش ارجمندزاده؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر نیز در این مراسم ضمن قدر دانی از زحمات کادر بهداشت و درمان کشور، گفت: صدای بوق کشتی‌ها تحت عنوان «بوق امید» در بنادر بوشهر به صدا در آمد تا کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر اینگونه مراتب سپاس خود را از تلاش بی وقفه و هم جانبه مدافعان سلامت اعلام کرده باشند. در دریای خزر و در شمال سر سبز میهن، سیاوش رضوانی؛ مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد نیز با حضور در مراسم سپاس از جامعه پزشکی و احترام به ایثارگری بی وقفه مدافعان سلامت، از برپایی برنامه نمادین «بوق امید» در این بندر استقبال کرد و آن را در برابر خدمات بی شائبه پزشکان و پرستاران، سیار ناچیز دانست.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات