تمدید اجاره غرفه ها در ایستگاه های قطار شهری مطابق مصوبه حمایتی شورای ...

تمدید اجاره غرفه ها در ایستگاه های قطار شهری مطابق مصوبه حمایتی شورای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات