بررسی وضعیت بازار مسکن در جنوب پایتخت

رشد قیمت در کلیه گروه‌های سنی آپارتمان در جنوب تهران محسوس بوده، اما واحدهای کلید نخورده افزایش بیشتری را تجربه کرده‌اند که علت این مسئله می‌تواند به کمبود فایلهای نوساز مربوط باشد. با وجود آنکه در نیمه شمالی شهر تهران انبوه آپارتمانهای نوساز و خالی دیده می‌شود، بازار مسکن در جنوب شهر با فشار تقاضا و کمبود عرضه در واحدهای کمتر از سه سال مواجه است. پنج منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۱ و ۱۴ همچنان جزو مناطقی هستند که از بالاترین نرخ تورم ماهیانه برخوردارند، با این حال آمار نشان می‌دهد از سرعت رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران کاسته شده است. بهمن ماه ۱۳۹۸ یازده منطقه واقع در نیمه جنوبی شهر تهران شامل مناطق ۹ تا ۲۰ از بالاترین رشد سالیانه قیمت مسکن برخوردار بودند. سال ۱۳۹۸ مناطق واقع در نیمه جنوبی شهر تهران فاصله ایجاد شده در خصوص رشد قیمت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات