عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مطرح کرد: افزایش حق مسکن وعده سرخرمن است

«مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی»، همین عبارتی که در ذیل دلیل صدور بخشنامه مزد آمده، خواست دولت احمدی‌نژاد و روحانی در دو لایحه اصلاح قانون کار بوده و آرزوی دولت‌هاست که با همت و حمایت اردوگاه سرمایه‌داری، موفق به اجرای آن شوند اما کارگران هشیارند و این اجازه را نخواهند داد. او ادامه می‌دهد: در بند ۷ بخشنامه ۷۹۳۳ آمده: «جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.» این عبارت هم همانی است که در دو لایحه اصلاح قانون کار دولت احمدی نژاد و روحانی آمده بود اما عمل نشد! به گفته وی، می‌خواهند این باور را به جامعه تحمیل کنند که درصورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور، نسبت به افزایش طی سال ۹۹ اقدام خواهند کرد؛ حال آنکه در عمل، واقعیت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات