بازدید رئیس اداره منابع آب نیر و تیم کارشناسی مهندسین مشاور از...

با حضور نماینده مجری طرحهای توسعه آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل، رئیس اداره منابع آب نیر و تیم کارشناسی مهندسین مشاور از فاز توسعه ای آبگرم قینرجه نیر بازدید کردند.

نماینده مجری طرحهای توسعه آبهای معدنی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در راستای تحقق توسعه صنعت گردشگری در منطقه ترانزیتی شهرستان نیر و در چارچوب قرارداد مطالعاتی توسعه آبگرم قینرجه نیر این بازدید بعمل آمد.

سیدتوحید راثی نظامی ضمن تشریح آخرین وضعیت بهره برداری از آبگرم مذکور و اقدامات صورت گرفته، بر استفاده حداکثری از پتانسیل های بالقوه منطقه و بویژه ظرفیتها و چشم اندازهای طبیعی و زیبای محدوده آبگرم در راستای توسعه آبگرم با پیش بینی کلیه امکانات رفاهی و توریستی لازم از جمله استخر مردانه و زنانه مدرن،  محوطه سازی، رستوران، اقامتگاه، پارکینگ اختصاصی، فروشگاه و ... در این مجموعه با لحاظ کلیه دستورالعمل های زیست محیطی و حفظ بافت طبیعی منطقه تاکید کرد .

در ادمه این بازدید نیز، رییس اداره منابع آب شهرستان نیر به بیان دیدگاهها و انتظارات منطقه ای از آبگرم مذکور پرداخته 52خواستار تسریع در توسعه آبگرم مذکور شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات