ساخت ۵۴۸۲۰۶ واحد شهری توسط بنیاد برای کم درآمدها/پرداخت ۳۲۷ میلیاردتومان ودیعه مسکن به خانوارهای کم درآمد

ساخت ۵۴۸۲۰۶ واحد شهری توسط بنیاد برای کم درآمدها/پرداخت ۳۲۷ میلیاردتومان ودیعه مسکن به خانوارهای کم درآمد

آمار مربوط به واحدهای مسکونی اتمام یافته طرح مسکن محرومین در حوزه مسکن شهری از ابتدا تا کنون تعداد ۱۳۵۴۷۷ واحد مسکونی است که عملکرد در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۴۸۵ واحد مسکونی، عملکرد در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۹۴۱ واحد مسکونی و عملکرد در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۰۰۰ واحد مسکونی احداث شده (و حدود ۱۳۰۰۰ واحد در حال اجرا) بوده است. آمار تعداد واحد اتمام یافته طرح مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر از ابتدا تاکنون تعداد ۳۲۶۶۳۳ واحد مسکونی است که عملکرد در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۹۳۶ واحد مسکونی، عملکرد در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۴۳۵ واحد و عملکرد در سال ۱۳۹۸ تعداد ۶۱۰۰ واحد مسکونی مسکونی احداث شده (و ۷۶۰۰ واحد در حال اجرا) بوده است. این گزارش می‌افزاید که کل آمار واحد مسکونی اتمام یافته توسط بنیاد مسکن برای اقشار کم درآمد (شامل عملکرد طرح مسکن شهری محرومان و طرح مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات