تولید مسکن پیشران اقتصاد است

پروین پور عدم تمرکز گرایی نیز از دیگر ویژگی‌های رونق تولید مسکن دانست و گفت: با توجه به وجود منابع مورد نیاز برای تولید مسکن و همچنین وجود تقاضای در سراسر کشور، تولید مسکن، رونق تولید و اشتغالی بدون مهاجرت به شهرهای بزرگ را در پی خواهد داشت که مطلوبیت توجه به این پیشران اقتصادی را افزایش می‌دهد. این کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال‌های اخیر خرید مسکن یا تامین هزینه‌های تامین آن برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است، گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در پی نامگذاری سال جدید، جهش تولید به همراه تغییر محسوس در زندگی مردم بوده است. پروین پور به موضوعی که توسط مقام معظم رهبری نیز نسبت به آن تذکر دادند اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر از این پیشران اقتصاد غفلت شده بود و تولید مسکن با رکود سنگینی مواجه شده بود و برنامه ریزی‌های صورت گرفته هم نتوانست ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات