۲ هزار مالک مسکن مهر پردیس در واحدهای خود سکونت ندارند

۲ هزار مالک مسکن مهر پردیس در واحدهای خود سکونت ندارند

تهران تهران-ایرنا- مدیرعامل شرکت عمران شهر جدی پردیس گفت: مالکان ۲ هزار واحد تکمیل شده مسکن مهر هنوز در واحدهای خود ساکن نشده و مشکلات زیادی برای این شرکت ایجاد کردند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات