ایرانیها کماکان بزرگترین خریداران ملک در ترکیه هستند!

ایرانیها کماکان بزرگترین خریداران ملک در ترکیه هستند!

شهروندان ایرانی باز هم بزرگ ترین گروه خارجی خریدار ملک در ترکیه معرفی شدند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات