فعالیت های بنیاد مسکن در تامین مسکن

آمار تعداد واحد اتمام یافته طرح مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر از ابتدا تاکنون تعداد ۳۲۶۶۳۳ واحد مسکونی است که عملکرد در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۹۳۶ واحد مسکونی، عملکرد در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۴۳۵ واحد و عملکرد در سال ۱۳۹۸ تعداد ۶۱۰۰ واحد مسکونی مسکونی احداث شده (و ۷۶۰۰ واحد در حال اجرا) بوده است. این گزارش می‌افزاید که کل آمار واحد مسکونی اتمام یافته توسط بنیاد مسکن برای اقشار کم درآمد (شامل عملکرد طرح مسکن شهری محرومان و طرح مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر و طرح مسکن انجمن خیرین مسکن ساز و مسکن شرکتهای تابعه)، از ابتدا تا کنون تعداد ۵۴۸۲۰۶ واحد مسکونی بوده است و عملکرد در سال ۱۳۹۸ حدود تعداد ۱۱۲۰۰ واحد مسکونی احداث شده (و ۲۸۷۰۰ واحد در حال اجرا) است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات