چابهار یک مسیر فعال در ترانزیت کشور افغانستان است/ امکان صادرات محموله های تجاری افغانستان به مقاصد مختلف در مسیر برگشت بارهای انتقالی از چابهار

چابهار یک مسیر فعال در ترانزیت کشور افغانستان است/ امکان صادرات محموله های تجاری افغانستان به مقاصد مختلف در مسیر برگشت بارهای انتقالی از چابهار

وی تصریح کرد: قرار است به زودی محموله‌های بعدی از این مجموعه ۷۵ هزار تنی گندم مساعدت کشور دوست هندوستان به چابهار ارسال و طی نوبت‌های مختلف به افغانستان انتقال یابد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات