پنجاهمین نشست مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های آب منطقه ای ...

روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه، پنجاهمین نشست مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های آب منطقه ای کشور به صورت ویدیو کنفرانس با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در این نشست در خصوص ظرفیت ها و تکالیف قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای بخش آب، عملکرد شرکتها در سال قبل، برنامه های اصلی شرکت های آب منطقه ای در سال جاری و سایر مسائل مدیریت منابع آب بحث و بررسی لازم انجام شد .

در پایان پنجاهمین نشست مدیران عامل شرکتهای آب منطقه ای، مهندس قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مهندس محمد حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، مباحث مطرح شده در نشست را جمعبندی کردند و هدف گذاری کلی برای فعالیتهای شرکتهای آب منطقه ای انجام شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات