تغییر ترمینال پذیرش مسافران "هما" در فرودگاه هیترو لندن

تغییر ترمینال پذیرش مسافران "هما" در فرودگاه هیترو لندن

پذیرش مسافران هما در فرودگاه هیترولندن تغییر کرده و مسافران به این تغبرات توجه داشته باشند.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات