گروه‌های جهادی باید با ادارات خدمات شهری مناطق هماهنگ شوند

گروه‌های جهادی باید با ادارات خدمات شهری مناطق هماهنگ شوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات