اختصاص پنج درصد بودجه عمرانی شهرداری به دفاتر توسعه محله

اختصاص پنج درصد بودجه عمرانی شهرداری به دفاتر توسعه محله

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات