رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خبر داد: اصلاح قانون نظام مهندسی اجرایی می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توضیح داد: برای اجرایی شدن شناسنامه فنی و ملکی باید همه حلقه‌ها و همچنین مجری صاحب صلاحیت وجود داشته باشد اما به نظر می‌رسد که شهرداری‌ها و وزارت راه وشهرسازی برای داشتن مجری صاحب صلاحیت تمایل چندانی ندارد و اجرای آن را در دستور کار خود قرار نداده است. او توضیح داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدامات گسترده‌ای را در جهت جذب مجری صاحب صلاحیت انجام داده اما متاسفانه وجود وحضور این مجری در بخشنامه‌ها مغفول مانده و همین موضوع باعث شده که در مراحل مختلف نتوانیم این طرح را به مرحله اجرایی شدن برسانیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات