واحد سوم بخش بخار نیروگاه حرارتی پرند به صورت ویدیو کنفرانس با دستور رییس جمهور افتتاح شد

واحد سوم بخش بخار نیروگاه حرارتی پرند به صورت ویدیو کنفرانس با دستور رییس جمهور افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات