واحد1 بخار نیروگاه بیستون پس از تعمیرات دوره ای به مدار تولید بازگشت

واحد1 بخار نیروگاه بیستون پس از تعمیرات دوره ای به مدار تولید بازگشت

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات