واحد سوم بخش بخار نیروگاه حرارتی پرند به صورت ویدیو کنفرانس با دستور رییس جمهور افتتاح شد

واحد سوم بخش بخار نیروگاه حرارتی پرند به صورت ویدیو کنفرانس با دستور رییس جمهور افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات