واحد1 بخار نیروگاه بیستون پس از تعمیرات دوره ای به مدار تولید بازگشت

واحد1 بخار نیروگاه بیستون پس از تعمیرات دوره ای به مدار تولید بازگشت

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات