مقایسه نرخ تورم کشورهای اروپایی

مقایسه نرخ تورم کشورهای اروپایی

متوسط نرخ تورم کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات