جلسه هم اندیشی مدیرکل راه و شهرسازی با همکاران معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شنبه 30فروردین ٩٩

جلسه هم اندیشی مدیرکل راه و شهرسازی با همکاران معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شنبه 30فروردین ٩٩

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات