بوته گل های ناز فرانسه مزین کننده میدان جانبازان

بوته گل های ناز فرانسه مزین کننده میدان جانبازان

به گزارش شهریار، حوزه فضای سبز منطقه در تداوم کاشت گل های بهاره و نشایی در معابر سطح حوزه، با اقدام به نصب المان در میدان جانبازان از مرکزی ترین میادین شهر تبریز و کاشت بوته گل های نازفرانسه، منظره زیبای بهاره در این مسیر بوجود آورد.

با توجه به اینکه میدان جانبازان از مهمترین و مرکزی ترین میادین شهر به جهت واقع شدن دانشگاه تبریز در این مسیر بشمار می رود و روزانه مورد تردد اکثر شهروندان قرار می گیرد، حوزه فضای سبز شهرداری منطقه ۲ به منظور تلطیف روحیه شهروندان و افزایش سرانه فضاهای سبز شهری، اقدام به نصب المان و کاشت بوته گل های ناز فرانسه در آن کرده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات