لایروبی 11 کیلومتر از انهار در شهرستان مرزی آستارا

مدیر امور منابع آب شهرستان مرزی و بندری آستارا از لایروبی 11 کیلومتر از انهار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان آرش سیف الهیان مدیر امور منابع آب شهرستان آستارا از لایروبی 11 کیلومتر از انهار این شهرستان از جمله لایروبی نهر دمیرلیک جهت تامین آب آببندانهای ویرمونی خبر داد و گفت: در حال حاضر ساخت 13 سرهنه از جمله سردهنه های خان قلعه در رودخانه مرزی آستاراچای و نوتوک در رودخانه چلوند بدلیل آسیب دیدن در سیلاب های اخیر ، مجددا در حال ساخت هستند .

.