معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: تکمیل پروژه های مسکن مهر در سال جاری

طاهرخانی از برنامه ریزی برای اجرای برنامه توسعه نظام دسترسی آزادراهی و بزرگراهی بین شهرهای جدید و شهر مادر خبر داد و گفت: برنامه توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور در درون شهرهای جدید از دیگر برنامه‌هایی است که در سال ۹۹ در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی از قرار گرفتن برنامه توسعه و تقویت پایه اقتصادی شهرهای جدید و شروع فعالیت‌های ارزش افزا در این شهرها در سال ۹۹ خبر و ادامه داد: برنامه ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات روبنایی شهرها، برنامه توسعه فعالیت‌های نوآورانه و خلاقانه مجموعه شهرهای جدید، برنامه انتظام بخشی به توسعه فضایی و ضابطه مندی ساخت و سازها در شهرهای جدید از دیگر محورهای برنامه ریزی شده برای سال ۹۹ است. طاهرخانی اعلام کرد: پیاده سازی برنامه‌های برندینگ شهری، برنامه راه اندازی و توسعه رویدادهای شهری و همچنین برنامه توسعه پژوهش‌های کاربردی و تقاضا محور ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات