حمايت برنامه محيط زيست ملل متحد از سرمايه‌گذاري سبز

اينگر اندرسون، دبير اجرايي برنامه محيط زيست ملل متحد، بيانيه‌اي در شرايط بحراني شيوع كرونا صادر كرد. در اين بيانيه تاكيد شده است:برنامه محيط زيست ملل متحد، كشورهاي عضو و شركايش را در «بازسازي بهتر گذشته» و از طريق استفاده بهينه از موقعيت براي خيز به سوي سرمايه‌گذاري سبز ياري مي‌رساند، همچون سرمايه‌گذاري براي انرژي‌هاي تجديدپذير، خانه‌هاي هوشمند، تداركات دولتي سبز، حمل و نقل عمومي و همگي با رعايت اصول و استانداردهاي توليد و مصرف پايدار.

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، در بيانه اينگر اندرسون، دبير اجرايي برنامه محيط زيست ملل متحد در شرايط بحراني شيوع كرونا آمده است: بدينوسيله برنامه محيط زيست ملل متحد با ميلياردها انسان در سرتاسر زمين كه از آسيب‌هاي بيماري همه‌گير كرونا رنج مي‌برند، اعلام همبستگي مي‌كند.

از ميليون‌ها نفر متخصصان مراقبت‌هاي بهداشتي و نيز اعضاي خانواده سازمان ملل چون سازمان بهداشت جهاني صميمانه قدردانيم كه در مواجهه با بزرگترين بحران بشر بعد از جنگ جهاني دوم و براي مراقبت از ما به‌طور شبانه‌روزي در تلاش و فعاليت هستند.

اولويت نخست و بلامنازع در اين شرايط محافظت از مردم از طريق محدود كردن و كنترل شيوع ويروس COVID-19 است. با درك اين حقيقت كه واكنش‌ دوست‌داران محيط زيست در برابر اين ويروس از الزامات است، آماده‌ايم تا با در اختيار قرار دادن دانش و تجربيات فني در حوزه مديريت پسماندهاي شيميايي و خطرناك براي كشورهاي عضو و شركاي خط مقدم سازمان ملل متحد، از ايشان براي رسيدگي و مقابله با پسماندهاي پزشكي، حمايت نماييم.

عليرغم محدوديت‌هاي وضع شده در بسياري از كشورهايي كه UNEP در آن حضور دارد، اما برنامه محيط زيست ملل متحد با درنظرگيري دستورالعمل‌ها و توصيه‌هاي مراجع ذي‌صلاح ملي و سازمان بهداشت جهاني، همچنان فعال و غير تعطيل است. ما در برنامه محيط زيست ملل متحد به وظيفه اصلي خود در تسهيل نمودن حاكميت محيط زيست جهاني با برقراري مجراهاي مجازي براي بحث و تبادل نظرات متعهد بوده‌ايم، و اينها بدان دليل است كه در نهايت امر، سلامت انسان و سلامت زمين كاملاً بهم پيوسته هستند.

فعاليت‌هاي بشر سرتاسر سياره ما از زمين تا اقيانوس را به معناي واقعي دچار تغيير كرده است. اگر همچنان و به‌طور مداوم از طبيعت سوءاستفاده نموده و اكوسيستم را تخريب كنيم، سلامت بشر را به مخاطره انداخته‌ايم. در حقيقت هفتادوپنج درصد از بيماري‌هاي عفوني نوظهور، از بيماري‌هاي مشترك انسان و دام (حيوان) هستند كه ويروس از حيوان (اهلي يا وحشي) به انسان منتقل مي‌شود.

ما در برنامه محيط زيست ملل متحد با همكاري شركاي خود در حال ايجاد دانش مبتني بر علم در مورد رابطه في‌مابين اكوسيستم پايدار، محيط زيست، طبيعت و سلامت انسان هستيم كه شامل بيماري‌هاي مشترك انسان و دام نيز مي‌شود؛ و اين فعاليت دقيقاً به دليل ماهيت بهم‌پيوسته زندگي در اين سياره است. لذا ايجاد «چارچوب تنوع زيستي بعد از 2020» بسيار پراهميت بوده و ما متعهد به تلاش براي تحقق اين امر هستيم.

در شرايط پس از بحران كرونا، زماني كه دولت‌ها بسته‌هاي حمايتي براي ايجاد شغل، كاهش فقر و نيز رشد و توسعه اقتصاد تصويب كرده و ارايه مي‌دهند، برنامه محيط زيست ملل متحد، كشورهاي عضو و شركايش را در «بازسازي بهتر گذشته» و از طريق استفاده بهينه از موقعيت براي خيز به سوي سرمايه‌گذاري سبز ياري مي‌رساند، همچون سرمايه‌گذاري براي انرژي‌هاي تجديدپذير، خانه‌هاي هوشمند، تداركات دولتي سبز، حمل و نقل عمومي و همگي با رعايت اصول و استانداردهاي توليد و مصرف پايدار.

اين اقدامات مديريت صحيح پسماندهاي خطرناك پزشكي و شيميايي، حفاظت مقتدرانه و جهاني از محيط زيست و تنوع زيستي، تعهد آشكار به «بازسازي بهتر گذشته»، ايجاد شغل‌هاي سبز، تسهيل حركت بسوي آيندۀ با كربن خنثي- راه حل دستيابي به آينده‌اي مقاوم و پايدار و در مسير اهداف توسعه پايدار است و اين، البته، آينده‌اي است كه مي‌خواهيم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات