در آمد دولت از محل فروش آب ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد

در آمد دولت از محل فروش آب ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد

www.BanaNews.irدر آمد کل شرکت‌های آبفا از محل فروش آب در سراسر کشور ۵۵۰ میلیارد تومان بود که با اجرای اولین مرحله از طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها این درآمد به هزار و صد و ۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

درآمد دولت از محل افزایش قیمت آب در قالب هدفمندی یارانه‌ها ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

معاون وزیر نیرو در امور آب ضمن اعلام مطلب فوق افزود: در آمد کل شرکت‌های آبفا از محل فروش آب در سراسر کشور ۵۵۰ میلیارد تومان بود که با اجرای اولین مرحله از طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها این درآمد به هزار و صد و ۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

محمد رضا عطارزاده بااشاره به این که همه درآمد به دست آمده در اختیار وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد، توضیح داد: طبق روال گذشته از درآمد حاصل از فروش آب سی درصد در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت و ۷۰ درصد آن به صندوق هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.

او گفت: تنها محل تعیین شده برای هزینه کردن این افزایش درآمد، جلوگیری از پرت شبکه و بهبود وضعیت و کاهش هزینه تمام شده آب است و برنامه‌های مفصلی برای تحقق این هدف پیش بینی شده است.

او با اشاره به این که قیمت تعیین شده برای آب در حال حاضر فاصله قابل توجهی با قیمت تمام شده آب دارد، گفت: مسلما بررسی‌ها در زمینه تعیین قیمت نهایی تمام شده آب ادامه دارد و در مراحل بعدی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، قیمت آب به قیمت تمام شده نزدیکتر خواهد شد.

او افزایش قیمت آب را به نفع کشور دانست و گفت: ما کشوری خشک یا در برخی مناطق نیمه خشک هستیم و باید حتما در مصرف آب مراعات کنیم. افزایش قیمت‌ها سبب می‌شود میزان مصلرف آب در کشور به استاندارد نزدیک‌تر شود.

او با اشاره به این که سرمایه گذاری در شبکه آبرسانی و کاهش پرت آب سبب کاهش قیمت تمام شده آب در کشور می‌شود، گفت: با اقداماتی که صورت خواهد گرفت نفع هدفمندی یارانه‌ها به خود مردم می‌رسد و آنها می‌توانند در آینده آب ارزان‌تری را به دلیل کاهش قیمت آب در دسترس داشته باشند.

با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در روز اول، مصرف آب در شهر تهران حدود ۲ درصد کاهش یافته است.

 

    نظرات