​​بشنوید|تردد عادی و روان در همه محورهای شمالی/ چالوس بارانی است/ ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج - قزوین محدوده ساسانی / ترافیک سنگین در تهران - شهریار محدوده شهر قدس/ بارش باران در محورهای چند استان

​​بشنوید|تردد عادی و روان در همه محورهای شمالی/ چالوس بارانی است/ ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج - قزوین محدوده ساسانی / ترافیک سنگین در تهران - شهریار محدوده شهر قدس/ بارش باران در محورهای چند استان

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات