اقدامات شهردار مشهد مخصوصا در زمینه کرونا بسیار ستودنی است

اقدامات شهردار مشهد مخصوصا در زمینه کرونا بسیار ستودنی است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات