پرواز رم-تهران انجام شد

پرواز رم-تهران انجام شد

راه و مسکن تهران-ایرنا- پرواز تهران-رم-تهران با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات