ضدعفونی سه مسیر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲

ضدعفونی سه مسیر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲

به گزارش شهریار، در تداوم عملیات ضدعفونی معابر که بطور منسجم در سطح حوزه منطقه در مقابله با ویروس مرگبار کرونا توسط نیروهای نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری منطقه ۲ به انجام می رسد، ضدعفونی چندین مسیر اصلی تحت حوزه این منطقه اجرائی شد.

این فعالیت به منظور جلوگیری از انتشار بیماری کرونا توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز در مسیرهای گلشهر و خیابان بابائی ۱ و ۲ و ۳ شهرک پرواز و همچنین در بلوار بهشت شهرک یاغچیان به انجام رسید و توسط نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری منطقه ۲ همچنان بطور روزانه و مرتب در سایر معابر حوزه منطقه، ادامه دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات