انتصاب رییس اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری مشهد

انتصاب رییس اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات