پیگیر حمایت از بهره‌برداران جایگاه CNG شهرداری مشهد هستیم

پیگیر حمایت از بهره‌برداران جایگاه CNG شهرداری مشهد هستیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات