علت استفاده از بام ترکیبی چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، محمد محمدی اصل با بیان اینکه در مکتب خانه‌سازی «لری" فیلی و خرم‌آباد از آسمانه ترکیبی برای پوشش خانه‌ها و بناها استفاده ‌شده است، اضافه کرد: شیوه کار بدین گونه است که اگر ساختمان صرفا دارای یک طبقه بود، برای پوشش از آسمانه تیرپوش چوبی استفاده می‌شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات