مدرک دیگر به کار صنعت نمی آید!

در حالی که امروز رقابت بر سر مدرک و رواج مدرک گرایی به جای مهارت آموزی باعث کاهش فرصتهای شغلی موجود شده است، کارشناسان می‌گویند مدرک تحصیلی و دانشگاهی در اولویت بنگاه‌ها نیست چرا که بخش‌های صنعتی به جای آنکه به مدرک افراد بها دهند، درصدد جذب نیروهای ماهر و متخصصی هستند که بتوانند ایده های خلاقانه و کارآفرینانه خود را به محصول تبدیل کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات