فعال شدن پروژه های عمرانی با در نظر گرفته شدن تمهیدات بهداشتی

فعال شدن پروژه های عمرانی با در نظر گرفته شدن تمهیدات بهداشتی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات