الزامات سلامت محیط و کار در پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های ساخت و ساز

الزامات سلامت محیط و کار در پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های ساخت و ساز

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، در پی شیوع کرونا در کشور و لزوم مدیریت این بیماری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شیوه‌نامه فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های ساخت و ساز را تدوین کرد. متن کامل شیوه نامه فاصله‌گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های ساخت و ساز در نشانی اینترنتی

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات