مسکن‌سازی وزارت راه برای نیروهای مسلح، مشروط به سابقه سکونت شد

مسکن‌سازی وزارت راه برای نیروهای مسلح، مشروط به سابقه سکونت شد

بر اساس آیین نامه جدید قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن، شرط سابقه سکونت نیروهای مسلح در شهر مورد تقاضا، بار دیگر به آیین نامه بازگشت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات