مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان خبر داد: اخذ ۸۲ سند تک برگی به نام دولت در همدان

حسینی یادآور شد: در سالجاری بازنگری طرح‌های جامع شهرهای همدان، اسدآباد و تویسرکان به تصویب مراجع مربوطه خواهد رسید و همچنین ابلاغ طرح تفصیلی شهر بهار در دستور کار قرار گرفته است. وی ادامه داد: تهیه بازنگری طرح‌های تفضیلی شهرهای همدان و اسدآباد در صورت تصویب طرح جامع شهرهای مذکور انجام خواهد شد. حسینی تصریح کرد: راه و شهرسازی استان همدان در قالب ۱۴ قرارداد، ساخت ۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی را در دست اجرا داشته است که در سال گذشته توانسته ۱۵۵ کیلومتر را تکمیل و افتتاح کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات