جلسه کارگروه هماهنگی آمار برداری سراسری دور سوم از منابع و تعیین...

با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل جلسه کارگروه هماهنگی آمار برداری سراسری دور سوم از منابع و تعیین مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی برگزار شد.

در این جلسه نتایج آمار هشت گانه ( چاه، چشمه، قنات، سردهنه و انهار، موتور پمپ سیار، ایستگاه پمپاژ، آب بندان و سدها) مربوط به آماربرداری سراسری دور سوم از منابع و تعیین مصارف آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی استان اردبیل  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این جلسه مشاور ناظر طرح، گزارشی از روند و چگونگی نظارت بر آماربرداری را تشریح و در ادامه مشاور آماربردار ضمن مقایسه نتایج آماربرداری دور دوم و سوم نتایج کلی را ارائه نمود.

در پایان این جلسه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل نسبت به همخوانی آمار تکالیف کنترلی در خصوص تدقیق آمار تاکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات