کرونا ۸۱ درصد شاغلین را تحت تاثیر قرار داده است

کرونا ۸۱ درصد شاغلین را تحت تاثیر قرار داده است

سازمان جهانی کار از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خواست تا حمایت های بیشتری از شاغلان و کسب وکارها انجام دهند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات