تمدید مجدد مهلت ثبت کارکرد خدمات مهندسی ۱۳۹۸

قابل توجه اعضا محترم سازمان
نظر به توافق انجام شده با معاونت محترم شهرسازی شهرداری اصفهان با توجه به ازدحام بیش از اندازه جهت ثبت کارکرد سال ۹۸ مهندسین؛ در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و صیانت از سلامتی اعضای محترم، مهلت ثبت خدمات مهندسی مربوط به سال گذشته تا پایان خرداد ۱۳۹۹ تمدید گردید.
از شما اعضای گرامی درخواست میگردد با توجه به مهلت اعلام شده از مراجعه غیر ضروری به سازمان خودداری نموده و در راستای حفظ سلامت خود گام بردارید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات