مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد: سه پیشنهاد برای حمایت از اجاره نشینان

به نظر می‌رسد انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، ‌ تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد د اشت و تعریف گزینه و بسته‌های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد پرداخت وام استیجاری، معافیت یک ماهه اجاره‌بها املاک دولتی و نهادهای عمومی، ‌ تمدید ۳ ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها و تسریع ورود وزارت راه به ساماندهی بازار استیجاری را ۴ راهکار حمایت از مستاجران اعلام کرده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات