جلسه تعادل بخشی منابع آب شهرستان گرمی با حضور نماینده مجری طرح...

با تاکید بر تلاش مضاعف اکیپ گشت و بازرسی جلسه تعادل بخشی منابع آب شهرستان گرمی با حضور نماینده مجری طرح تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی شرکت آب منطقه ای اردبیل برگزار شد.

نماینده مجری طرح تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با تشریح و تبیین اهداف طرح تعادل بخشی بین منابع و مصارف، نسبت به تلاش مضاعف اکیپ گشت و بازرسی در راستای جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز و دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها و سایر تخلفات مربوط به منابع آبی منطقه تاکید کرد.

مهندس محبت مصری در ادامه با توجه به راه اندازی سیستم یکپارچه سامانه الکترونیکی ساماب در شهرستان، خواستار انجام کلیه فرایند های مربوط به صدور مجوز و رسیدگی به درخواست های متقاضیان آب های زیرزمینی در قالب سامانه مذکور گردید.

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی نیز توضیحاتی پیرامون وضعیت منابع آبی منطقه و برنامه های اداره در راستای تحقق اهداف این طرح در حوزه شهرستان گرمی ارائه نمود.

مهندس رضا بدرزاده اظهار داشت:  علیرغم کندی سرعت سامانه به علت پایین بودن سرعت در زیرساخت های مخابراتی شهرستان، صد در صد پرونده های مربوط به چاههای شهرستان در سامانه ساماب به ثبت رسیده و رسیدگی و صدور کلیه مجوزها از منابع آب زیر زمینی در فرمت این سامانه انجام می گردد .

وی عملیاتی نمون اهداف طرح تعادل بخشی را از مهمترین برنامه های اداره منابع آب شهرستان عنوان کرد و گفت: با تلاش های مستمر به مهمترین اهداف طرح تعادل بخشی یعنی ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در منطقه دست خواهیم یافت .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات