برگزاري كارگاه آموزشي نيروهاي كنتونويسي، آبدار و وصول مطالبات

برگزاري كارگاه آموزشي نيروهاي كنتونويسي، آبدار و وصول مطالبات

در اين كارگاه آموزشي كه با رعايت توصيه هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي برگزار شد، مهندس خوش سيرت، سرپرست معاونت خدمات مشتركين و درآمد شركت گفت: در اين طرح كه بايستي پروتكل بهداشتي تاييد شده توسط معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان آذربايجان غربي به صورت دقيق اجرا شود، همكاران كنتورنويس و آبدار در گروه هاي دو نفري جهت قرائت كنتورهاي آب مراجعه مي كنند، يكي از نيروهاي گروه نسبت به ضدعفوني دستگيره درب ملك مشتركين، دريچه كنتور آب با محلول ضدعفوني كننده سطوح اقدام و نيروي ديگر نسبت به ثبت رقم كنتور در دستگاه كنتورخوان اقدام و صورتحساب به صورت پيامكي به مشترك ارسال خواهد شد.
وي افزود: استفاده از دستكش، ماسك، رعايت فاصله گذاري اجتماعي و رعايت كليه توصيه هاي بهداشتي در اين پروتكل موجود و رعايت آن براي كليه نيروهاي حوزه قرائت كنتور و وصول مطالبات الزامی مي باشد.
خسروزاده، سرپرست امور آب و فاضلاب اروميه، ضمن تقدير و تشكر از تمامي همكاران گفت: فرصت را مغتنم شمرده و از زحمات كليه تلاشگران عرصه سلامت و تلاشگراني كه به صورت شبانه روزي در عرصه ارائه خدمت بي منت فعاليت مي كنند تقدير و تشكر كنم. در اين شرايط پيش آمده كاركنان امور آب و فاضلاب اروميه عليرغم افزايش مصرف آب با تلاش شبانه روزي، آب شرب سالم و بهداشتي مشترکین عزيز را تامين كردند، تا وظيفه خود را در مسئوليت تامين سلامت مردم به نحو مطلوب اجرا نمايد.
وي تصريح كرد: پرداخت هزينه تامين، تصفيه، توزيع، نگهداري و تعميرات، تهيه مواد اوليه و همچنين ارائه خدمات دفع و تصفيه فاضلاب و تامين كليه هزينه هاي فعاليت هاي مذكور از محل پرداخت صورتحساب مشتركين انجام مي گيرد، لذا ارائه خدمات مستمر به مشتركين عزيز با پرداخت صورتحساب هاي صادر شده امكان پذير مي باشد.
وی در بخش ديگري از سخنان خود افزود: كنترل و بررسي شماره هاي همراه مشتركين و رعايت پروتكل بهداشتي از اولويت بالايي برخوردار است و نبايد بدون رعايت اين پروتكل قرائت كنتور مشتركين انجام شود. چرا كه سلامت همكاران و همشهريان براي ما بسيار مهم است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات