تزریق اصول مدیریت سبز به ۱۷ دستگاه اجرایی استان / تبادل شش تفاهم نامه همکاری

تزریق اصول مدیریت سبز به ۱۷ دستگاه اجرایی استان / تبادل شش تفاهم نامه همکاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی با اشاره به اینکه گذراندن این دوره آموزشی درشاخص آموزش و فرهنگ سازی در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه نظام پیاده سازی مدیریت سبزدارای امتیاز بوده است گفت: دراین راستا قریب ۷۰ ساعت آموزش مستقیم  ویژه دستگاه های اجرایی استان طی سال گذشته برگزار شد.

همتی ضمن اشاره به اینکه حفاظت محیط زیست استان در پی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در موضوع مدیریت سبز طی سال های گذشته به معرفی دستگاههای برتر دراین شاخص به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرده است، از استقبال ارگانهای اجرایی در فراگیری اصول مدیریت سبز خبر داد و گفت:حدود ۸۵۰ نفر از پرسنل سازمان‌ها دستگاه های اجرایی استان در این دوره ها تحت آموزش قرار گرفتند.

وی همچین به تبادل شش تفاهم نامه همکاری مشترک بین این اداره کل و سایر ارگانهای مسئول درسال گذشته اشاره کرد و افزود: ایجاد مشارکت و بهره گیری از توانایی های علمی، فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی و هم افزایی بین بخشی برای دستیابی به اهداف مشترک سازمانی، منجر به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین این اداره کل وشهرداری مشهد، آموزش و پرورش، پژوهشکده علوم گیاهی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، مرکز پایش آلاینده های محیط زیست و اداره کل دامپزشکی  درسال گذشته شد.

وی در ادامه به انعقاد قرارداد پژوهشی تدوین سند توسعه همه جانبه نگر و پایدار استان خراسان رضوی در فاز دوم با رویکرد آمایشی و با لحاظ نگرش سیستمی و ظرفیتها و محدودیتهای محیط زیست برای جهت گیری توسعه، بین این اداره کل و دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و گفت: برای ایجاد تحول درسیستم پویای محیط زیست و توسعه متعادل و نظام مند آن، نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و تبادل داده های پژوهشی هستیم و این قرار داد پژوهشی در تدوین سند جامع توسعه استان بسیار مفید فایده خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات